Cam kết của chúng tôi: 

Tại shoptunhua.com, chúng tôi coi việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn là ưu tiên hàng đầu.

Chúng tôi hiểu hoàn toàn rằng thông tin cá nhân của bạn là thuộc về bạn, vì vậy chúng tôi nỗ lực hết sức lưu trữ bảo mật và xử lý cẩn thận thông tin mà bạn chia sẻ với chúng tôi.

Chúng tôi coi sự tin cậy của bạn có giá trị cao nhất. Vì vậy chúng tôi thu thập lượng thông tin tối thiểu chỉ khi có sự cho phép của bạn và sử dụng thông tin này chỉ cho các mục đích đã dự định. Chúng tôi không cung cấp thông tin cho các bên thứ ba mà không có sự hiểu biết của bạn.

Chúng tôi phấn đấu cải thiện cuộc sống của bạn bằng cách đưa ra những sản phẩm chất lượng, an toàn và có giá trị sử dụng cao. Để thực hiện việc này, sự tin cậy của bạn là điều tối cao và vì vậy chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

Cảm ơn bạn vẫn tiếp tục quan tâm và ủng hộ chúng tôi.

Chính sách bảo mật

Chính sách Bảo mật thông tin cá nhân này áp dụng đối với mọi trang web hoặc ứng dụng trực tuyến của Shoptunhua.com liên kết đến Chính sách Bảo mật thông tin cá nhân (gọi chung là “Dịch vụ”). Chính sách Bảo mật thông tin cá nhân áp dụng bất kể bạn sử dụng máy vi tính, điện thoại di động, máy tính bảng, TV hay thiết bị khác để truy cập Dịch vụ của chúng tôi.

Thông tin chúng tôi thu thập

Chúng tôi thu thập nhiều loại thông tin khác nhau có liên quan đến Dịch vụ, bao gồm:

 • Thông tin bạn cung cấp trực tiếp cho chúng tôi;
 • Thông tin chúng tôi thu thập về việc bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi; và
 • Thông tin chúng tôi thu được từ các nguồn của bên thứ ba.

Chúng tôi cũng có thể tìm kiếm sự đồng ý của bạn để thu thập thông tin không được mô tả trong Chính sách Bảo mật thông tin cá nhân.

Sử dụng và chia sẻ thông tin

Chúng tôi sử dụng thông tin mà chúng tôi thu thập (và có thể kết hợp chúng với các thông tin khác về bạn), trong số những thứ khác, để:

 • Cung cấp Dịch vụ mà bạn yêu cầu;
 • Hiểu cách bạn sử dụng Dịch vụ để chúng tôi có thể cải thiện trải nghiệm của bạn; và
 • Cung cấp nội dung và quảng cáo theo đối tượng khách hàng.
 • Chúng tôi cũng sử dụng thông tin mà chúng tôi thu thập theo các cách được mô tả cho bạn tại thời điểm thu thập hoặc với sự đồng ý của bạn.
 • Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với:Các chi nhánh—toàn thể các công ty của shoptunhua.com.
 • Đối tác kinh doanh—những công ty được tin cậy có thể cung cấp thông tin về các sản phẩm và dịch vụ mà bạn có thể cần.
 • Nhà cung cấp dịch vụ—những công ty cung cấp dịch vụ cho hoặc đại diện của shoptunhua.com.
 • Thi hành luật—khi chúng tôi được yêu cầu phải làm như vậy để bảo vệ shoptunhua.com hoặc người dùng của shoptunhua.com.

Không đảm bảo

Mặc dù việc xây dựng các thông tin và các tài liệu trên trang này đã được thực hiện với sự thận trọng tối đa, những thông tin và tài liệu này được cung cấp cho Quý khách dưới dạng “như hiện thời”, mà không có bất kỳ sự bảo đảm nào dù được diễn đạt rõ ràng hay ngụ ý. Cụ thể, không có bảo đảm về việc không vi phạm, tính bảo mật, chính xác, phù hợp với một mục đích cụ thể nào đó hoặc không có vi rút máy tính liên quan đến các thông tin và tài liệu này.

Các trang web liên kết

ShopTuNhua không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc thiết kế của bất kỳ trang web nào khác liên kết đến trang này. Khi Quý khách truy cập và sử dụng những trang web khác liên kết đến trang này, Quý khách sẽ phải tự chịu các rủi ro và tuân theo những điều khoản và điều kiện sử dụng áp dụng cho sự truy cập/sử dụng đó.

Thư điện tử

ShopTuNhua không đảm bảo rằng các thư điện tử gửi đến công ty qua Internet sẽ được bảo đảm một cách hoàn toàn. ShopTuNhua sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào mà người sử dụng phải chịu nếu người sử dụng gửi thư điện tử cho ShopTuNhua, hoặc nếu ShopTuNhua gửi thư điện tử qua Internet cho người sử dụng theo yêu cầu của họ. ShopTuNhua không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với các thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, đặc biệt hoặc hậu quả phát sinh từ việc sử dụng trang web này.

Truyền tải qua Internet

Do tính chất của Internet, các giao dịch có thể bị gián đoạn, mất tín hiệu đường truyền, truyền dữ liệu chậm và truyền số liệu không đúng. ShopTuNhua không chịu trách nhiệm đối với các lỗi chức năng của thiết bị liên lạc không theo sự kiểm soát của ShopTuNhua gây ảnh hưởng đến tính chính xác hoặc thời gian nhận và gửi các thư mà Quý khách gửi.

Bảo mật dữ liệu

1. Bảo mật là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. ShopTuNhua luôn cố gắng đảm bảo dữ liệu cá nhân của Quý khách được bảo vệ để không bị truy cập trái phép hoặc tình cờ, bị xử lý hoặc xóa bỏ. Chúng tôi duy trì cam kết bảo mật dữ liệu này bằng cách áp dụng những biện pháp vật lý, điện tử và quản lý để bảo vệ dữ liệu cá nhân của Quý khách.

2. Chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các bước hợp lý để đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân của Quý khách không bị lưu giữ lâu hơn mức cần thiết và rằng ShopTuNhua sẽ luôn tuân thủ những yêu cầu của luật pháp và quy định quản lý tại Việt Nam liên quan đến việc lưu trữ thông tin nhận dạng cá nhân.

Quan trọng là bạn cần thường xuyên kiểm tra lại để xem các bản cập nhật về Chính sách bảo mật. Chúng tôi có thể cập nhật định kỳ Chính sách bảo mật này để phản ánh những thay đổi trong cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân liên quan đến Dịch vụ hoặc những thay đổi trong luật hiện hành. Chúng tôi sẽ đăng thông báo trên trang web của chúng tôi hoặc trên thiết bị của bạn để thông báo trước cho bạn về những thay đổi quan trọng trong Chính sách bảo mật và chỉ rõ ở phần đầu của Chính sách bảo mật thời điểm cập nhật gần đây nhất.